hero image.jpg

Inovativní
právní poradenství

IT/IP, GDPR, ochranné známky, obchodní právo

AK Jan Bárta

Jsme advokátní kancelář založená v roce 2017
zaměřující se na obchodní právo a informační a další moderní technologie.

 

Naše služby poskytujeme zejména technologickým společnostem, start-upům, soukromým investorům,
ale i nadnárodním korporacím. Věnujeme se i rozsáhlé školící činnosti.

 
 

IT právo

Komplexně se zabýváme právem informačních technologií, a to jak v rámci smluvní agendy (implementační a vývojové smlouvy, SLA, licence, podmínky mobilních aplikací). 

 

Zpracováváme kompletní dokumentaci k e-shopům, digitálním platformám a tržištím, a to jak obchodní podmínky, tak poradenství k používání cookies a jiným formám monitoringu elektronické komunikace (e-privacy).

GDPR

Klienty provádíme právem osobních údajů, a to jak formou zpracování potřebné dokumentace (privacy policy, zpracovatelské smlouvy, interní compliance), ale i analýzou procesů zahrnující osobní údaje a nalezením vhodných řešení a postupů.

 

Samozřejmostí je i zastupování před ÚOOÚ a poskytování služeb školení.

Obchodní právo

Mezi naše služby patří i poradenství podnikatelům prakticky v celé sféře jejich činnosti. To zahrnuje přípravu potřebných obchodních smluv, komerčních nájmů i řešení pracovněprávní otázek.

 

Poskytujeme i služby v oblasti obchodních sporů, korporátního práva (zakládání společností, akvizice) a poradenství v oblasti soutěžního práva a veřejných zakázek, otázky AML/CFT včetně školení.

Autorské právo

Naše služby zahrnují řešení autorskoprávní agendy, a to jak v podobě smluvní (smlouvy s hudebníky, grafiky, modelingové smlouvy), tak i v podobě poradenství v dané oblasti.

Zastupujeme klienty i v jednání s kolektivními správci i při prosazování jejich práv před soudy v této oblasti.

®

Ochranné známky

Spravujeme portfolio více jak 1000 ochranných známek po celém světě a prakticky není stát, ve kterém nejsme schopni registraci zajistit.  Součástí služeb jsou i služby rešerší a monitoringu.

Součástí služeb je i příprava námitek a zastupování při prosazování práv klientů. Přihlašujeme i průmyslové vzory (design) a rovněž i patenty a užitné vzory.

Korporátní právo

Zakládáme obchodní společnosti, zastupujeme v rámci jejich akvizic a prodejů (včetně due diligence) a připravujeme společnické dohody (shareholder agreementy).

 

Zajišťujeme rovněž provádění veškerých korporáních změn, řešení holdingových vztahů a zápisy do evidence skutečných majitelů.

200+

korporátních klientů

1500+

spravovaných ochranných známek

1000+

sepsaných smluv