Inovativní právní poradenství

 

IT/IP, GDPR, ochranné známky, obchodní právo

AK Jan Bárta

Jsme advokátní kancelář založená v roce 2017 zaměřující se na informační a další moderní technologie. Naše služby poskytujeme zejména technologickým společnostem, start-upům, soukromým investorům, ale i nadnárodním korporacím. 

JUDr. Jan Bárta
advokát | partner
LinkedIn_logo_initials.png

Advokát a technologický nadšenec. 

Komplexně se zabývá problematikou práva duševního vlastnictví se zaměřením na IT právo, zejména pak pasivní platformy (ekonomiku sdílení), aplikace, problematiku ochrany osobních údajů a známkoprávních sporů. 

Mgr. Kateřina Vilímová
advokátní koncipientka

Kateřina Vilímová je advokátní koncipientka zaměřující se na otázky obchodního práva, a to jak na korporátní, tak spornou agendu. Do její činnost spadá i řešení typicky občanskoprávních věcí. 

Mgr. Eliška Trinerová
advokátní koncipientka

Eliška Trinerová se ve své praxi věnuje ve značné části problematice ochrany osobních údajů, se zaměřením na pracovněprávní problematiku. Mezi její další obory spadají i smluvní problematika IT práva a obchodněprávní agenda. 

Mgr. Kamila Francová
advokátní koncipientka
Mgr. Petra Sajdoková
IP specialista

Kamila Francová má na starosti zejména IT právo, ať již v podobě smluvních konstrukcí nebo řešení zpracování osobních údajů. Věnuje se rovněž autorskému právu se zaměřením na problematiku zaměstnaneckých děl. 

Petra Sajdoková řídí agendu ochranných známek či jiných průmyslových práv, a to jak v rámci přihlašování, monitoringu, tak i případných sporech. Do její praxe významně spadají i korporátní otázky, ať již v podobě zakládání společností či jejich změn.

Dominik Lokvenc
právní asistent
Barbora Mašková
právní asistent

Dominik Lokvenc je právní asistent působící zejména při podpoře ve známkoprávní agendě a rešerší v oblasti IT práva.

Barbora Mašková se věnuje jako asistentka pomoci ostatním, zejména pro oblasti korporátního práva. 

 

IT/IP

Specializujeme se na právo informačních technologií, ať jde o služby pro nadějné start-upy či zaběhlá řešení nadnárodních korporací. 

Zabýváme se i právními otázkami virtuální a rozšířené reality, 3d tiskem a dalšími moderními technologiemi.

 • komplexní nastavení právních vztahů v IT

 • podmínky užívání software

 • podmínky pro mobilní aplikace

 • implementační smlouvy

 • smlouvy o vývoji

 • smlouvy o podpoře a údržbě

 • právní audity v oblasti IT/IP

 • úschova zdrojových kódů

 

GDPR

GDPR se stalo fenoménem, se kterým je spojena řada mýtů či pověr. Rádi Vás danou úpravou provedeme a nastavíme Vaši dokumentaci i procesy.

U vybraných projektů jsme schopni zajistit i služby tzv. DPO. 

 • analýza vztahů a procesů zahrnující osobní údaje

 • příprava zpracovatelských smluv

 • privacy a cookies policy

 • zpracování interní dokumentace

 • školení

 • posuzování dopadu zpracování na práva subjektů

 • zastupování před ÚOOÚ

 

Posuzujeme vhodnost vybraných jmen, ať již jde o název projektu, společnosti či produkty. Zajišťujeme pak známkoprávní ochranu ve více jak 118 státech a skrze síť našich partnerů prakticky po celém světě.

Přihlašujeme i průmyslové vzory, skrze naše partnery zajišťujeme i patentové přihlášky.

Ochranné známky

 • rešeršní služby (ČR, EU i vybrané státy světa)

 • přihlášky ochranných známek

 • známkoprávní spory

 • posuzování marketingových strategií

 • zastupování před ÚPV, EUIPO a WIPO

 • monitoring 

 • vymáhání práv

 • celní opatření

 

Mezi naše služby patří i poradenství podnikatelům prakticky v celé sféře jejich činnosti. To zahrnuje přípravu potřebných obchodních smluv, korporátní služby či zastupování v rámci akvizic.

Máme zkušenosti i z oblasti soutěžního práva a veřejných zakázek. Samozřejmou součástí je i pracovněprávní poradenství.

Obchodní právo

 • příprava obchodních smluv

 • korporátní změny 

 • zastupování v obchodních sporech

 • poradenství při akvizicích

 • pracovněprávní agenda

 • poradenství v oblasti soutěžního práva a práva veřejných zakázek